صفحه تأمین مالی طرح توسعه حرم امام حسین علیه السلام (صحن حضرت زینب سلام الله علیها)

در اواخر سال 1392 باتملک بخشی از محدوده پروژه توسط تولیت عتبه حسینی ، به درخواست ستاد بازسازی عتبات عالیات ، برای طراحی و اجرای پروژه مذکور به انعقاد تفاهم نامه با تولیت عتبه حسینی منجرورسمأ اجرای آن به ستاد واگذار گردید . این طرح که درفازنخست درزمینی به مساحت 5 هکتار وزیربنای 139هزار متر مربع درحال اجرا است شامل فضاهای زیارتی وشبستان ' مضیف ( آشپز خانه و فضای پذیرایی ) کتابخانه ، موزه ، وضوخانه وسرویس بهداشتی ' بخشهای خدماتی ، موتور خانه وتونل تاسیساتی میباشد . پس ازفرایندطراحی وتأییدتولیت حرم' عملیات اجرایی در تاریخ 94/09/11 آغاز شدو تاکنون مساحتی بالغ بر 79 هزار متر مربع شامل دیوار آببند ، تونل انتقال انرژی ، زهکش ، فونداسیون و سقف اجرا ومساحتی در حدود 58 هزار متر مربع از اسکلت و سقف درحال اجراست. امیداست باهمت خادمان وخیرین' این بخش ازپروژه' مطابق برنامه زمان بندی که تا پایان نیمه اول سال 1400 پیش بینی شده است ' تکمیل شود.

تکمیل سازه صحن حضرت زینت سلام الله علیها

سازه فضای خدماتی (سرویسهای بهداشتی' حمام و....)

 با توجه به ضرورت خدمت رسانی به زائرین در ایام پیک محرم و اربعین و عدم پیش بینی مناسب برای این گونه مراسم ها ، مقرر شد حدود 1000 چشمه سرویس دستشویی و حمام بالغ بر 77 هزار متر مربع در نقاط مختلف پروژه جهت تامین خدمات بهداشتی و رفاهی زائرین در نظر گرفته شود ..

سازه کتابخانه و موزه

 با توجه به ضرورت حفظ و اشاعه فرهنگ عاشورا مقرر شد فضای کتابخانه اختصاصی برای جمع آوری ، نگهداری و ارائه به گروههای علمی تخصیص یابد . لذا بر همین اساس حدود 7800 متر مربع از طرح برای این منظور در نظر گرفته شد . همچنین برای تجمیع آثار مربوط به عاشورا و امام حسین ( ع ) نیز فضایی به میزان 5400 متر مربع  در طراحی منظور شده است .

مشارکت در تکمیل کل سازه صحن حضرت زینب (س) (هزینه به اختیار ستاد)

در اواخر سال 1392 باتملک بخشی از محدوده پروژه توسط تولیت عتبه حسینی ، به درخواست ستاد بازسازی عتبات عالیات ، برای طراحی و اجرای پروژه مذکور به انعقاد تفاهم نامه با تولیت عتبه حسینی منجرورسمأ اجرای آن به ستاد واگذار گردید . این طرح که درفازنخست درزمینی به مساحت 5 هکتار وزیربنای 139هزار متر مربع درحال اجرا است شامل فضاهای زیارتی وشبستان ' مضیف ( آشپز خانه و فضای پذیرایی ) کتابخانه ، موزه ، وضوخانه وسرویس بهداشتی ' بخشهای خدماتی ، موتور خانه وتونل تاسیساتی میباشد . پس ازفرایندطراحی وتأییدتولیت حرم' عملیات اجرایی در تاریخ 94/09/11 آغاز شدو تاکنون مساحتی بالغ بر 79 هزار متر مربع شامل دیوار آببند ، تونل انتقال انرژی ، زهکش ، فونداسیون و سقف اجرا ومساحتی در حدود 58 هزار متر مربع از اسکلت و سقف درحال اجراست. امیداست باهمت خادمان وخیرین' این بخش ازپروژه' مطابق برنامه زمان بندی که تا پایان نیمه اول سال 1400 پیش بینی شده است ' تکمیل شود.

سازه فضای زیارتی (صحن، شبستان ومقام حضرت زینب)

توضیحات طرح اینجا وارد می شودبا توجه به ضرورت ایجاد فضاهایی جهت رفاه حال زائرین در ایام مختلف خصوصأمحرم و اربعین و محدودیت فضاهای موجود ، مقرر شد حدود 17 هزار متر مربع شبستان و مقام حضرت زینب در نظر گرفته شود .

آشنایی با طرح توسعه حرم امام حسین علیه السلام